LÀO CAI: BÀN GIAO DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026

Gốc
Ngày 20/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị bàn giao danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai.

Bàn giao danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai ký kết bàn giao Biên bản Hiệp thương lần thứ ba và danh sách chính thức 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và 92 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Vũ Văn Cài, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khẳng định Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ sớm thực hiện công bố danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND tỉnh khóa 16 theo từng đơn vị bầu cử để có cơ sở tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo đúng tiến độ đề ra.

Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 28/4 danh sáchnhững người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh sẽ được công bố và niêm yết tại UBND các xã, phường, thị trấn, các điểm bầu cử tỉnh để nhân dân, cử tri theo dõi, nắm bắt thông tin. Ngay sau đó, các ứng cử viên sẽ thực hiện tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử./.

Vũ Thắng - Hồng Ngọc

Nguồn Quốc Hội https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=54789