Tỉnh Lào Cai bước vào năm mới 2017 với tinh thần phấn khởi, niềm tin vào những nền tảng vững chắc từ tăng trưởng kinh tế - xã hội ổn định, tạo thế và lực mới trong thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Với nhiều kết quả đạt được trong năm 2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai bước vào năm mới 2017 với tinh thần phấn khởi, niềm tin vào những nền tảng vững chắc từ tăng trưởng kinh tế - xã hội ổn định, tạo thế và lực mới trong thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Lao Cai buoc vao nam moi 2017 voi nen tang vung chac - Anh 1

Mô hình trồng Ngô lai 885 tại xã Quang Kim (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) của Viện Nghiên cứu ngô, dự kiến thu được 50 triệu đồng/ha ngô nếp và 20 triệu đồng/ha ngô tẻ. Ảnh: Hương Thu/ TTXVN

* Kinh tế - xã hội phát triển ổn định

Đánh giá về kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, ông Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khẳng định, hướng đi của Lào Cai trong thời gian qua là trúng và đúng; trong đó tỉnh tập trung hướng mạnh về cơ sở, quan tâm đến sản xuất nông lâm nghiệp, nông thôn, tạo thu nhập cho người dân, đảm bảo ổn định xã hội. Tỉnh cũng tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực như: công nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng... để tạo thêm năng lực mới, giải quyết việc làm, tăng thu cho ngân sách.

Năm 2016, tỉnh Lào Cai gặp rất nhiều khó khăn, đợt rét đậm, rét hại, mưa tuyết kéo dài đầu năm 2016 đã gây nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp của địa phương. Tháng 8/2016, do ảnh hưởng của bão số 2, số 3, Lào Cai đã chịu thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Song, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn phát triển ổn định và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết thúc năm 2016, Lào Cai có 25/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt và vượt cao so kế hoạch giao. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh duy trì ổn định; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) đạt 10,13%, tăng 0,03% so với kế hoạch, thu ngân sách trên địa bàn tăng 12,7% so với dự toán HĐND tỉnh giao đầu năm và vượt 39,2% so dự toán Trung ương giao; lượng khách du lịch đến Lào Cai tăng 32% so cùng kỳ, trồng rừng tăng 28% so kế hoạch...; duy trì cơ cấu kinh tế tích cực, hợp lý (tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm trên 84% tổng GRDP); GRDP bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng, tăng 16,8% so năm 2015.

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, sản xuất nông nghiệp Lào Cai năm 2016 được mùa. Tổng sản lượng lương thực đạt 293,8 nghìn tấn, bằng 102,7% kế hoạch, tăng 3,9% so với cùng kỳ (tổng sản lượng lương thực có hạt tăng 2,7% so cùng kỳ); chăn nuôi đại gia súc theo Nghị quyết 22 của Tỉnh ủy trên địa bàn huyện Si Ma Cai được đẩy mạnh (tăng thêm trên 2.000 con trâu, bò, trong đó có 1.160 con bò giống).

Năm 2016, trên địa bàn tỉnh còn có nhiều công trình quan trọng được đưa vào sử dụng như: Nhà Văn hóa, Bảo tàng tỉnh; Trung tâm trưng bày ngoài trời, Trung tâm huấn luyện thể thao, Trường Chính trị tỉnh. Tỉnh cũng khởi công xây dựng Nhà ở công vụ cho giáo viên và nhà ở bán trú cho học sinh. Hệ thống đường giao thông nông thôn do tổ chức Koica (Hàn Quốc) tài trợ đã đẩy nhanh việc bê tông hóa, năm 2016 có thêm khoảng trên 300 km đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh được bê tông hóa. Tại Lào Cai, năm 2016 có một số dự án công nghiệp quan trọng đi vào hoạt động như Nhà máy DAP số 2, Nhà máy MDF Bảo Yên, 03 dự án thủy điện mới phát điện với tổng công suất 62,7 MW...

* Nâng cao chất lượng tăng trưởng

Bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được trong năm 2016, lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai cũng đã thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, yếu kém như: Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu và yếu, chưa tương xứng với tốc độ phát triển; nguồn vốn đầu tư từ ngân sách hạn hẹp, gây khó khăn trong việc đối ứng thực hiện các hình thức huy động đầu tư mới (công- tư, BOT…). Đặc biệt, tại Lào Cai nguồn nhân lực có trình độ cao còn thiếu; xóa đói, giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao. Ngoài ra, diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Lào Cai chưa nhiều (chỉ chiếm hơn 1% tổng diện tích đất nông nghiệp). Hệ thống giao thông kết nối các điểm du lịch chưa thuận lợi. Chất lượng giáo dục ở một số xã vùng cao có chuyển biến nhưng còn chậm; thiếu nhà ở bán trú cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên, còn 38% phòng học chưa được kiên cố hóa; cơ cấu giáo viên mất cân đối, chưa được khắc phục. Các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính của địa phương đều giảm bậc so với năm trước, thậm chí có những chỉ số giảm rất sâu.

Ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết: Từ thực tế trên, năm 2017 tỉnh Lào Cai sẽ triển khai 7 nhóm giải pháp và 15 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở phát huy tốt thế mạnh về du lịch (đột phá về số lượng, tăng về chất lượng), cửa khẩu (tăng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu chính), phát triển công nghiệp chế biến sâu với công nghệ hiện đại để gia tăng giá trị sản phẩm; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với thị trường tiêu thụ; thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền quốc gia.

Ngoài ra, Lào Cai sẽ phát triển một cách hài hòa, hợp lý giữa vùng thấp với vùng cao, giữa đô thị với nông thôn, giữa các ngành, lĩnh vực, giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo đó, vùng thấp, đô thị của tỉnh tập trung triển khai thực hiện các dự án về đô thị, dự án đầu tư lớn ở các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, hạ tầng... với hình thức đầu tư phù hợp (BOT, BT, PPP,...) để tạo và nuôi dưỡng nguồn thu cho đầu tư phát triển, đặc biệt là trong bối cảnh vốn ngân sách khó khăn như hiện nay. Ở vùng cao, nông thôn, trọng tâm xuyên suốt là đầu tư xây dựng nông thôn mới, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của nông dân; ưu tiên nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho đầu tư nông thôn mới; cân đối bố trí ít nhất 65% nguồn vốn đầu tư cho vùng cao, nông thôn.

Năm 2017, UBND tỉnh Lào Cai chọn chủ đề công tác là: "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” nhằm tạo những đột phá mới về kinh tế - xã hội. Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai sẽ cụ thể hóa nội dung của chủ đề năm; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, triển khai; tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII , Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; giảm hội, họp không cần thiết; chấn chỉnh lề lối làm việc; tuân thủ nghiêm quy chế, nguyên tắc làm việc; nâng cao ý thức thực thi công vụ đối với cán bộ thuộc cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh; tăng cường các biện pháp giáo dục, tuyên truyền, quản lý, giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công vụ; kịp thời kiểm điểm, phê bình; xem xét xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.

TTXVN (Tin Tức)