LÀO CAI: DÂN CHỦ, CÔNG KHAI KHI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO NGƯỜI ỨNG CỬ

Gốc
Trên tinh thần ''Lắng nghe cử tri nói'', các Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi làm việc đối với người ứng cử ĐBQH & HĐND, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra dân chủ, khách quan, đúng quy định. Qua đó, tạo tiền đề quan trọng, chuẩn bị cho Ngày hội non sông.

Cử tri đóng góp ý kiến đối với người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai

Sôi nổi, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đồng thời tin tưởng, gửi gắm những nguyện vọng đối với đại biểu được giới thiệu ứng cử. Đó là tinh thần tại các Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại tỉnh Lào Cai.

Ông Trần Đình Khuông, cử tri tổ 8, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai tâm sự: Khi tôi dự Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nhận xét về các ứng cử viên, tôi thấy thực sự cởi mở, thực sự dân chủ. Đây là lúc mà chúng tôi được gửi những tâm tư, nguyện vọng, mong muốn ứng cử những đại biểu ấy xứng đáng và luôn luôn là những đại biểu được nhân dân tin, dân tưởng.

Quang cảnh Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của cử tri nơi cư trú cho người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai

Tại Hội nghị hiệp thương lần 3, tỉnh Lào Cai có 8 người đang công tác trên địa bàn được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa và 92 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Việc tổ chức hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được tiến hành nhanh chóng, khách quan và đúng theo quy định.

Ông Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, cho biết: Cử tri ở nơi cư trú đánh giá, thể hiện sự tín nhiệm của mình đối với người ứng cử ĐBQH, HĐND các cấp trên địa bàn. Đây là điều kiện hết sức quan trọng và để nhân dân thể hiện sự tín nhiệm của mình với từng đại biểu ứng cử. Đây cũng là hình thức thể hiện tính dân chủ trực tiếp để nhân dân nói lên suy nghĩ của mình. Thể hiện sự tín nhiệm hay không tín nhiệm với ứng cử viên tham gia ứng ĐBQH & HĐND và Hội đồng nhân dân các cấp.

Phát huy tính dân chủ, khách quan trong lấy ý kiến cử tri nơi trú là điều kiện quan trọng. Ý kiến cử cử tri sẽ là một trong những thước đo đánh giá về năng lực, phẩm chất, đạo đức của người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp./.

Vũ Thắng - Hồng Ngọc

Nguồn Quốc Hội https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=54795