NDĐT- UBND tỉnh Lào Cai vừa quyết định phân bổ đợt một 110 tỷ đồng, giúp các địa phương và nhân dân vùng bị thiệt hại do lũ khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Trong đó, Trung ương hỗ trợ 90 tỷ đồng và 370 tấn gạo; 246 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh quyên góp, ủng hộ được hơn 10 tỷ đồng và nhiều hàng hóa phục vụ sinh hoạt.