Lào Cai xử phạt, đình chỉ hàng loạt nhà máy hóa chất vi phạm

Gốc
UBND tỉnh Lào Cai ký văn bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với số tiền trên 1,4 tỷ đồng đối với 3 doanh nghiệp là: Cty CP hóa chất Đức Giang Lào Cai, Cty CP hóa chất Bảo Thắng và Cty CP hóa chất Phúc Lâm.

Lào Cai xử phạt, đình chỉ hàng loạt nhà máy hóa chất vi phạm - Ảnh 1

Trong đó, Cty CP hóa chất Đức Giang bị xử phạt 790 triệu đồng do không có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành đối với nhà máy hóa chất Đức Giang, nhà máy SX super lân giàu, nhà máy SX phụ gia thức ăn gia súc theo quy định. Đơn vị này cũng không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định đối với dây chuyền sản xuất phụ gia Mono Amoni Phốt phát.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, UBND tỉnh Lào Cai cũng quyết định đình chỉ hoạt động đối với nhà máy hóa chất Đức Giang Lào Cai và nhà máy SX Super lân giàu, nhà máy SX phụ gia thức ăn gia súc, dây chuyền SX phụ gia Mono Amoni Phốt phát trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày giao Quyết định xử phạt.

Cty CP hóa chất Bảo Thắng bị xử phạt 365 triệu do không có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành nhà sản xuất A xít Phốt pho ríc thực phẩm theo quy định; không lập kế hoạch quản lý môi trường và báo cáo cơ quan có thẩm quyền, cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. Đơn vị này cũng bị đình chỉ hoạt động đối với nhà máy SX A xít Phốt pho ríc thực phẩm trong thời hạ 3 tháng.

Đối với Cty CP hóa chất Phúc Lâm bị xử phạt vi phạm hành chính 340 triệu đồng do không có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của nhà máy SX phụ gia thức ăn gia súc theo quy định. Đình chỉ hoạt động đối với nhà máy này trong 3 tháng.

KẾ TOẠI

Tin nóng

Tin mới