Lào đăng cai Hội nghị các nước tiểu vùng Mekong

Gốc
Lào sẽ đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh các nước thuộc Chương trình hợp tác kinh tế tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 3...

Tin nóng

Tin mới