Hiện nay, có khoảng 500.000 lao động VN đang làm việc ở nước ngoài, mỗi năm gửi về nước khoảng 1,5 tỉ USD. Một quan chức XKLĐ nói: “Nếu làm tốt hơn, ta có thể tạo nguồn thu ngoại tệ từ XKLĐ cao gấp vài ba lần con số 1,5 tỉ USD/năm”...