Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lao động di cư: Những món nợ không dễ trả

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet – Nghiên cứu tại 3 nước Việt Nam, Malaysia, Ấn Độ vừa được Action Aid vừa công bố cho biết lượng kiều hối lao động di cư gửi về quê nhà nhiều hơn cả đầu tư trực tiếp nước ngoài và viện trợ phát triển chính thức.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=38420