Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lao động không qua đào tạo nghề: Không được bố trí làm việc ở vị trí nguy hiểm

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNMO)– Đây là một trong những nội dung vừa mới được quy định trong Chỉ thị số 02 /2008/CT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 27/3/2008 về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/163116