Theo báo cáo mới đây của Bộ LĐTBXH: Tỉ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề đến nay mới đạt 18,7%, còn rất thấp so với bình quân chung của cả nước (25%).