Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lao động nữ còn thiệt trăm bề

Cường độ lao động cao, môi trường làm việc không bảo đảm, dinh dưỡng kém khiến sức khỏe lao động nữ càng suy giảm, nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp rất cao

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/quyen-nghia-vu/241785.asp