Lao động nữ được hỗ trợ 3 triệu đồng để học nghề

Gốc
(GD&TĐ)-Lao động nữ sẽ được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn với mức tối đa 3 triệu đồng/người/khóa và được vay vốn để tự tạo việc làm.

Lao động nữ được hỗ trợ 3 triệu đồng để học nghề

Tin nóng

Tin mới