Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngày càng tăng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Theo báo cáo của 38 Sở LĐTB-XH và 20 Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghiệp tính hết năm 2006 đã có 34.117 người lao động nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam (năm 2005 là 21.117 người và năm 2004 là 12.602 người).

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=24626