Lao động trẻ em - không ngẫu nhiên

Gốc
TTCT - Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) định nghĩa: dưới 15 tuổi được gọi là trẻ em. Các trẻ em được coi là “lao động” nếu tham gia những hoạt động mang tính kinh tế bất kể dưới hình thức nghề nghiệp nào (lao động có trả lương, tự làm việc, hay nhân công cho gia đình không được trả lương). Những công việc ở nhà tại chính gia đình cha mẹ mình không được xem như lao động trẻ em.

Tin nóng

Tin mới