Lao động trình độ cử nhân thất nghiệp gia tăng

Gốc
Trong quý 2/2017, số người thất nghiệp có trình độ “đại học trở lên” và nhóm thanh niên tăng mạnh so với quý 1/2017.

Đây là thông tin được Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ LĐTB&XH Đào Quang Vinh cho biết tại buổi họp công bố bản tin thị trường lao động Việt Nam quý 2/2017, đang diễn ra chiều nay 15/9.

Lao động trình độ cử nhân thất nghiệp gia tăng - Ảnh 1

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong quý 2/2017 cả nước có 53,40 triệu người lao động có việc làm, tăng 164.300 người so với quý 2/2016 và 39.700 người so với quý 1/2017.
Cũng trong quý 2 này, số người lao động trong độ tuổi là 1.081.600 người, giảm 21.100 người so với quý trước. Quý 2, lao động đã qua đào tạo có sự gia tăng nhanh hơn của nhóm sơ cấp và trung cấp. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có bằng chứng chỉ từ 3 tháng trở lên là 11.780.000 người, tăng 564.000 người (5,03%) so với quý 2/2016. Trong đó, tăng mạnh nhất là nhóm sơ cấp nghề (8,44%), tiếp đến là nhóm trung cấp (5,01%), nhóm đại học và trên đại học (4,64%) và nhóm cao đẳng (2,98%).
Tỉ lệ lao động có trình độ đại học trở lên trong tổng lực lượng lao động là 9,09%, cao đẳng là 3,17%, trung cấp là 5,43% và sơ cấp nghề là 3,53%.
Điều đáng lưu ý là thất nghiệp giảm nhẹ cả về số lượng và tỉ lệ. Thế nhưng, thất nghiệp của nhóm trình độ “đại học trở lên” và nhóm thanh niên lại tăng mạnh so với quý 1/2017. Cụ thể, tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên (15 - 24 tuổi) lại tăng lên thành 7,67% (cao hơn 0,38% so với quý 1/2017). Số người thất nghiệp có trình độ đại học là 183.100 người, tăng 44.200 người so với quý 1/2017.
Tuy rằng, nhóm trình độ “cao đẳng” số người thất nghiệp là 82.600, giảm 21.600 người so với quý 1/2017, thì nhóm trình độ “trung cấp” có 92.700 người thất nghiệp, tăng 9.400 người.
Trong quý 2/2017, tỉ lệ lao động làm công hưởng lương tiếp tục có xu hướng gia tăng, đạt 42,7%. Số người làm việc trong khu vực DN nhà nước đạt 6.210.000 người, tăng 38.000 so với quý trước. Số người làm việc trong các cơ sở kinh doanh cá thể cũng tăng 824.000 người so với quý 1/2017.

Thủy Trúc

Tin nóng

Tin mới