Lao động từ Đức sang Việt Nam chỉ đóng BHXH ở một nước

Gốc
Đó là thông tin từ Thứ trưởng Bộ TB&XH Phan Minh Huân về kết quả vòng đàm phán tại Đức về BHXH trong quan hệ song phương Việt - Đức.

Đàm phán này được bắt đầu từ năm 2013, trong lần đàm phán này hai bên đã thống nhất việc người lao động từ Đức sang Việt Nam làm việc và ngược lại chỉ phải đóng BHXH ở một nước, đo đó người lao động và các doanh nghiệp sẽ không phải hai lần đóng BHXH.

Sự đồng thuận này từ hai phía sẽ được ký vào 2017 và thực hiện từ 2018 khi Việt Nam bắt đầu thực hiện quy định người nước ngoài lao động và kinh doanh tại Việt Nam bắt buộc phải có BHXH.

Tin nóng

Tin mới