QĐND - Thực hiện phối hợp của Phân ban Hợp tác Việt - Lào và Lào - Việt được Chính phủ hai nước ký kết, đoàn công tác của Phân ban hợp tác nước bạn Lào đã thực hiện chuyến khảo sát các dự án liên quan đến hợp tác giữa hai nước tại Quảng Nam.

Thời gian qua, hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kong đã có nhiều chương trình hợp tác. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng cửa khẩu Nam Giang tại Tiểu khu I - Khu Kinh tế cửa khẩu Nam Giang, Sê Kong, hai địa phương cũng đang xúc tiến dự án đầu tư Trạm Kiểm soát Liên hợp cửa khẩu Đắc Tà Oọc, với tổng vốn đầu tư khoảng 50 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức ODA do Chính phủ Việt Nam tài trợ, chìa khóa trao tay. Đây là một trong những hạng mục quan trọng, thiết yếu để đẩy mạnh các chương trình hợp tác giữa hai tỉnh, hai quốc gia trong thời gian tới. Phía bạn cam kết sớm đáp ứng các thủ tục cần thiết để tiếp tục phối hợp, khởi công công trình theo đúng kế hoạch vào năm 2014, hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2015.

ĐẶNG TRUNG