NDĐT - Hội nghị cấp Bộ trưởng ba bên và song phương lần thứ 11 về hợp tác phòng chống ma tuy giữa Lào, Việt Nam và Cam-pu-chia đã diễn ra tại thủ đô Viêng-chăn, CHDCND Lào từ 15 đến 16-11. Đoàn đại biểu Việt Nam do Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Công an, dẫn đầu.

Hội nghị đánh giá tình hình tệ nạn ma túy và sự triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác phòng chống ma túy giữa ba nước từ Hội nghị lần thứ 10 tổ chức tại Phnôm Pênh, Cam-pu-chia đến nay. Hội nghị cũng thảo luận về công tác trao đổi thông tin, xác định các phương pháp tiếp cận và các biện pháp tiếp tục mở rộng hợp tác kiểm soát ma túy dọc biên giới chung ba nước. Đồng thời Hội nghị khẳng định sức mạnh và sự cam kết chính trị mạnh mẽ của ba Chính phủ trong việc giải quyết vấn đề ma túy và nhất trí thực hiện hợp tác có hiệu quả dưới các hình thức song phương và đa phương, tiểu vùng và quốc tế; ...

Hội nghị đã ra tuyên bố chung , trong đó có cam kết thực hiện có hiệu quả Tuyên bố chính trị lần thứ 52 và kế hoạch hành động của Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế; tái khẳng định sự ủng hộ và sự đánh giá cao của ba nước đối với các nỗ lực của Liên hợp quốc, trong đó có Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm; tin tưởng Hội nghị sẽ thúc đẩy và tăng cường hơn nữa sự hợp tác chống ma túy giữ ba nước, góp phần có ý nghĩa xây dựng một ASEAN không ma túy vào năm 2015, cũng như góp phần vào việc giảm mối đe dọa của ma túy đối với khu vực và thế giới.