Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến đồng ý giao UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định báo cáo này, bảo đảm kịp tiến độ để Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án; trước mắt, phân khai nguồn vốn 5.000 tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua và giao UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện phương án và tổ chức lựa chọn nhà thầu, được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý về chủ trương và phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt để thuê tư vấn chuyên ngành quốc tế nghiên cứu, rà soát, đánh giá việc sử dụng đất cho ngành hàng không, xây dựng phương án mở rộng và lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Phạm vi cả về phía Bắc và phía Nam, không bị giới hạn về quy hoạch sử dụng đất, nhằm nâng cao công suất khai thác kết cấu hạ tầng, phù hợp với tốc độ phát triển giao thông vận tải hàng không.

ĐỖ HƯNG