Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lập bốn trường đại học trình độ quốc tế

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Theo tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ đã đồng ý về mặt chủ trương xây dựng bốn trường đại học trình độ quốc tế với vốn vay 400 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=137009&sub=74&top=41