Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lập các chốt phun, xịt khử khuẩn tại các cụm, KCN

Nhằm chủ động ngăn chặn và phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo an toàn sản xuất, các cụm, khu công nghiệp ở tỉnh Tiền Giang đã thành lập các chốt phun, xịt khử khuẩn đối với các loại xe ra vào công ty.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/lap-cac-chot-phun-xit-khu-khuan-tai-cac-cum-kcn-214706.htm