Lắp đặt thí điểm 500 thùng rác thông minh

Gốc
Trong tháng 4.2009, HN sẽ lắp đặt thí điểm 500 thùng thu gom rác thông minh trên các đường phố. Đây là sự đóng góp của các doanh nghiệp tham gia vào công tác xã hội hóa thu gom rác thải trên địa bàn, nhằm hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi ra đường phố và nơi công cộng.

Tin nóng

Tin mới