Lập đoàn kiểm tra các khu nhà tái định cư

Gốc
UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra các khu nhà ở tái định cư trên địa bàn TP, gồm 8 thành viên do giám đốc Sở Xây dựng làm trưởng đoàn.

Đoàn công tác liên ngành có quyền hạn yêu cầu các UBND quận, huyện báo cáo các nội dung: nhu cầu tái định cư và quỹ nhà xây dựng hoặc mua lại của doanh nghiệp, cân đối quỹ nhà tái định cư đến năm 2010, tình hình quản lý, bố trí sử dụng nhà tái định cư và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở; kế hoạch thu hồi vốn theo từng dự án tái định cư… Đoàn còn kiểm tra việc nhận suất tái định cư của các hộ tạm cư đã bốc thăm căn hộ chung cư, nền đất, tình hình tạm cư phát sinh của các dự án công ích, dự kiến nhu cầu tái định cư của các dự án đầu tư xây dựng công trình có bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 2011–2015.

Tin nóng

Tin mới