Ngày 2.9, ông Trần Chấn Diệp, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Quảng Ngãi cho biết, tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp cùng Viện Nghiên cứu quản lý biển và hải đảo (Tổng cục Biển và Hải đảo VN) điều tra đánh giá hiện trạng các hệ sinh thái, xây dựng các luận cứ khoa học để lập dự án xây dựng khu bảo tồn biển đảo Lý Sơn.

Khai thác rong mơ để trồng tỏi Theo đó, qua nhiều lần khảo sát, tại vùng biển Lý Sơn và lân cận đã phát hiện được 685 loài động, thực vật với 150 loài cá, 94 loài thân mềm, 36 loài san hô, 2 loài cỏ biển… nhưng số lượng cá thể trong một số loài có giá trị cao rất ít, một số sinh vật biển quý hiếm hầu như không còn. Nguyên nhân chủ yếu là do nạn khai thác theo kiểu hủy diệt như: sử dụng chất nổ để đánh bắt; khai thác ồ ạt rong mơ và cát để trồng tỏi. Theo Thanh niên