Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lập kho dữ liệu, tự động hóa việc quản lý thuế

Gốc

Ứng dụng CNTT để tự động xử lý 90% thông tin, lập kho cơ sở dữ liệu về người nộp thuế là những mục tiêu quan trọng trong việc hiện đại hóa quản lý thuế trong thời gian sắp tới.

Đến năm 2012, ngành thuế sẽ triển khai hạ tầng cho việc kết nối trao đổi tích hợp thông tin, bảo mật ứng dụng và lập hệ thống dự phòng thảm họa tại trung tâm dữ liệu.

Dự kiến đến cuối năm 2013, người dùng có thể kê khai thuế và nộp thuế qua mạng. Lúc này, hạ tầng kĩ thuật xử lý tập trung ứng dụng quản lý thuế (tích hợp với thu nhập cá nhân) đã được triển khai, hạ tầng truyền thông được nâng cấp, và hệ thống e -Tax service được mở rộng. Các dịch vụ kê khai thuế và nộp thuế qua mạng phấn đấu đạt mức 4 về dịch vụ công điện tử.

Một số mục tiêu cụ thể mà ngành thuế đặt ra từ này cho đến 2015 là phải triển khai hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng tự động hóa 90% nhu cầu xử lý thông tin quản lý thuế; 100% các chức năng quản lý thuế đều được ứng dụng công nghệ thông tin; Đầu tư xây dựng mới 130 công trình trụ sở làm việc và cải tạo mở rộng 93 công trình trụ sở làm việc.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế đầy đủ, chính xác, quản lý thuế tự động hóa cao sẽ giúp ngành thuế quản lý thu có hiệu quả, góp phần huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Bùi Văn Nam
Tổng cục trưởng tổng cục thuế

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/44514/lap-kho-du-lieu--tu-dong-hoa-viec-quan-ly-thue.html