Lập kỷ lục kéo xe tải nặng nhất

Gốc
Mục sư Kevin Fast ở Cobourg, Ontario (Canada) kỷ lục kéo xe tải nặng nhất đi được chặng đường dài nhất sau khi ông dùng một chiếc dây thừng buộc vào chiếc xe tải nặng 57.285kg.

Tin nóng

Tin mới