Lập kỷ lục xếp ô tô hình bản đồ Tổ quốc

Sau hai năm chuẩn bị, chương trình Xếp xe Kỷ lục Hình Bản đồ Việt Nam với quy mô khoảng 1.850 xe ô tô đã chính thức diễn ra vào ngày 9/7/2022, tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng - Đồ Sơn, Hải Phòng.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/lap-ky-luc-xep-o-to-hinh-ban-do-to-quoc-45231.htm