ICTnews - Thông qua liên minh giữa Môi trường Máy tính Thực (VCE), Cisco, EMC và VMware đã tăng cường cam kết hợp tác với SAP nhằm phát huy những lợi ích của ảo hóa và thúc đẩy quá trình hướng tới “điện toán đám mây”.

Sáng kiến này đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình hướng đến việc chạy phần mềm SAP một cách đáng tin cậy và an toàn trên các môi trường đám mây nội bộ và bên ngoài, đồng thời cũng tăng cường khả năng tích hợp công cụ Kiểm soát Điện toán Thích nghi (Adaptive Computing Controller) SAP NetWeaver nhằm giúp khách hàng tăng cường tính linh hoạt và giảm chi phí tại các trung tâm dữ liệu. Trong các thử nghiệm tại phòng thí nghiệm với công ty Levi Strauss & Co., các đối tác công nghệ này đã chứng tỏ khả năng giảm Tổng chi phí sở hữu (TCO) thông qua việc chạy phần mềm SAP trên Vblock. Các gói Cơ sở hạ tầng Vblock được tích hợp các dịch vụ CNTT bao gồm ảo hóa, thuật toán, bảo mật lưu trữ và các công nghệ quản lý tối ưu nhất. Những công nghệ này bao gồm Hệ thống Điện toán Hợp nhất (Unified Computing System) và Bộ điều khiển chuyển mạch đa lớp (Multilayer Director Switches-MDS) của Cisco, EMC Symmetrix V-Max và Hệ thống Lưu trữ EMC CLARiiON CX4 (EMC CLARiiON CX4 Storage Systems) (được bảo mật bởi RSA) và nền tảng VMware vSphere.