Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lập quỹ hỗ trợ nông dân bị thu hồi đất

(HNM) - UBND TP Hà Nội vừa ký Quyết định 58/2008 ban hành Điều lệ quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho các hộ dân bị thu hồi trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/192730