Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 279 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Theo đó, mục tiêu lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về KH-CN và đổi mới sáng tạo, kết nối ngành, vùng theo quy hoạch tổng thể quốc gia; hình thành mạng lưới tổ chức KH-CN công lập theo hướng mở, linh hoạt, hợp lý; làm cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc lĩnh vực KH-CN…

Các nội dung lập quy hoạch gồm: Phân tích yếu tố điều kiện tự nhiên, bối cảnh phân bố, sử dụng mạng lưới KH-CN; dự báo xu thế phát triển và kịch bản phát triển ảnh hưởng đến kết cấu mạng lưới tổ chức KH-CN; đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng trong việc phát triển mạng lưới tổ chức công lập KH-CN; xác định quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc phát triển mạng lưới tổ chức công lập KH-CN; phương án phát triển; mạng lưới dự án quan trọng quốc gia. Thủ tướng giao Bộ KH-CN chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai việc lập quy hoạch đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

V.L

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202103/lap-quy-hoach-mang-luoi-to-chuc-khoa-hoc-va-cong-nghe-cong-lap-thoi-ky-2021-2030-8209605/