Tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Huy Cận đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập CĐ VN (28.7.1929 – 28.7.2009)