Lập trình ứng dụng dễ hơn với Windows Template Studio

Gốc
Năm 2015, Microsoft đã từng giới thiệu cách viết các ứng dụng từ trình duyệt web mà không cần gõ từng dòng lệnh.

Năm 2015, Microsoft đã từng giới thiệu cách viết các ứng dụng từ trình duyệt web mà không cần gõ từng dòng lệnh.

Lập trình ứng dụng dễ hơn với Windows Template Studio - Ảnh 1

Các template có sẵn trong Windows App Studio không đủ mạnh mẽ để có thể giúp lập trình viên xây dựng một giao điện đẹp. Nhưng nó đã giúp chúng ta thoáng nhìn được sự phát triển của Windows và cửa hàng ứng dụng Windows Store.

Hôm nay, Microsoft tiếp tục tung ra Windows Template Studio. Engadget cho biết đây là phiên bản kế nhiệm của App Studio và là một bản cập nhật để cung cấp giao diện cực kì đơn giản trong việc xây dựng các ứng dụng Windows Universal.

Ở giai đoạn hiện tại, Template Studio thực sự đóng vai trò như một bộ mở rộng cho Visual Studio chứ không phải một ứng dụng in-browser, nhưng các giao diện hướng dẫn vẫn còn, không bị mất đi. Trình hướng dẫn này sẽ cho bạn biết từng bước cơ bản về ứng dụng UWP cũng như cách bạn chọn loại project, cấu trúc framework của ứng dụng, các tính năng và trang của ứng dụng. Toàn bộ có sẵn trên GitHub , Microsoft vẫn đang mở nguồn dự án này, và vì thế các lập trình viên khác cũng có thể giúp phát triển công cụ hướng dẫn này.

Minh Hùng

Tin nóng

Tin mới