Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lập Văn phòng BCĐ phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong CAND

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Ngày 28/8/2008, Bộ trưởng Bộ Công an ra Quyết định số 448/2008/QĐ-BCA(X13) thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Công an nhân dân.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/9/98906.cand