LAS: Giảm mạnh chi phí bán hàng, lãi quý 2 tăng trưởng 63%

Gốc
CTCP Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX: LAS) công bố BCTC quý 2/2015 với khoản lợi nhuận ròng 97 tỷ đồng, tăng trưởng 63% so với cùng kỳ năm trước.

* ĐHĐCĐ LAS: Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, tập trung duy trì thị phần nội địa

Trong quý, doanh thu tăng trưởng mạnh hơn mức tăng của giá vốn đã giúp lãi gộp đạt 254 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Mặt khác, chi phí bán hàng giảm mạnh từ 127 tỷ đồng xuống 80 tỷ đồng, tương ứng tiết giảm được 47 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do công ty thay đổi phương thức xây dựng giá bán tại các kho tập trung, thuê các đơn vị vận chuyển về các vùng tiêu thụ bằng hình thức áp dụng giá bán tại kho của công ty và khách hàng tự vận chuyển hàng về. Giám sát việc vận chuyển hàng bằng hệ thống giám sát hành trình GPS.

Nhờ đó mà dù cho doanh thu tài chính sụt giảm, chi phí quản lý, chi phí tài chính tăng nhưng lãi ròng công ty vẫn đạt 97 tỷ đồng, tăng trưởng 63% so với quý 2/2014.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, LAS ghi nhận 2,760 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng 173 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty đã thực hiện 53% kế hoạch năm.

Tài liệu đính kèm:
LAS_2015.7.27_216d71e_LAS_1_2015-07-23_1752_1.PDF

Mỹ Hà

Tin nóng

Tin mới