Mặc dù thị trường phân bón cạnh tranh khốc liệt, nhưng với những nỗ lực nhằm ổn định thị phần và cắt giảm chi phí quản lý, trong năm 2015 CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX: LAS) ghi nhận lãi ròng gần 307 tỷ đồng.

Trong năm 2015, bối cảnh thị trường phân bón đạt mức bão hòa, thị trường tiêu thụ cạnh tranh ngày càng quyết liệt, công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, LAS đã sử dụng nhiều biện pháp như tăng chiết khấu, giảm giá hàng bán để ổn định giữ vững thị trường nên sản lượng tiêu thụ sản phẩm trong quý tăng 16%, nhưng giá bán bình quân của phân bón đã giảm 11% khiến doanh thu chỉ tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, do sản phẩm phân bón không chịu thuế giá trị gia tăng nên chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ của Công ty phải chịu thêm giá trị thuế gia tăng đầu vào làm cho chi phí giá vốn hàng bán và chi phí khác trong kỳ tăng lên hơn 20%, lên 952 tỷ đồng.

LAS: Lai rong nam 2015 dat 307 ty dong - Anh 1

Nhận thấy những khó khăn trong công tác tiêu thụ hàng hóa, Công ty đã tăng cường chi phí quảng cáo, tiếp thị, hội nghị sử dụng phân bón Lâm Thao, tăng cường gửi kho đến các vùng tiêu thụ chuẩn bị chân hàng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, vì vậy chi phí bán hàng của đơn vị tăng 26% so với quý 4/2014, lên 138 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhằm tiết kiệm chi phí, đơn vị đã cắt giảm chi phí quản lý chỉ còn 70% so với cùng kỳ 2014, ở mức 49 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi chi phí và thuế, LAS đạt lãi ròng gần 104 tỷ đồng trong quý 4/2015.

Vượt qua những khó khăn, trong năm 2015, doanh thu của LAS đạt 4,647 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 392 tỷ đồng, đạt hơn 93% kế hoạch năm 2015. Sau khi trừ đi các chi phí và thuế, đơn vị thu về gần 307 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế./.

Xem toàn bộ báo cáo:

LAS_Baocaotaichinh_Q4_2015.rar