(Kienthuc.net.vn) - Thế kỷ XVI, đất nước ta luôn diễn ra chiến tranh liên miên, chỉ riêng cuộc chiến Nam - Bắc triều cũng kéo dài suốt sáu thập kỷ.