> Gia Lai: Bắt tạm giam Giám đốc Xí nghiệp tư doanh Kim Chi" />