(VTC News) - Giải mã hết những câu đố để tìm được kho báu giấu trong lâu đài bằng cát.

Hoàng Việt