Ngày 14/10, các nhà đấu tranh vì dân quyền của Mỹ đã lên tiếng cáo buộc Lầu Năm Góc "đánh lừa Quốc hội và công chúng Mỹ" khi "đồng lõa" với Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) lạm dụng các "Thư an ninh quốc gia" (NSL) yêu cầu cung cấp thông tin để thu thập trái phép hàng trăm tài liệu Internet, điện thoại và tài chính của các tổ chức và cá nhân trong nước.