Lầu năm góc có kế hoạch thay quân tại Iraq

Gốc
(Vitinfo) - Lầu năm góc sẽ bắt đầu gửi 7 lữ đoàn bảo vệ quốc gia quân đội với 18.000 quân tới Iraq như những lực lượng thay thế từ tháng 8/2008, Lầu năm góc cho biết trong một thông báo mới đưa ra hôm 19/10.

Tin nóng

Tin mới