VIT - Một bản nghiên cứu chi tiết mới đây của Lầu Năm Góc đã chỉ ra rằng, không có mối liên hệ nào giữa cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Điều này bác bỏ hoàn toàn lý do mà chính quyền Bush sử dụng để thực hiện cuộc xâm lược Iraq.