Lấy chồng - “tập 3”

Gốc
Khác với hai lần trước, lần thứ 3 này Hương phân vân khá lâu vì không biết nên quyết định thế nào. Nếu chấp nhận lấy anh, Hương biết bản thân mình sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng bù lại, mẹ con Hương sẽ không phải lo nghĩ gì về vật chất, sẽ không còn cảnh lo chạy ăn từng bữa như bây giờ

Tin nóng

Tin mới