Lấy đất dự án sân golf làm nhà ở cho công nhân

Gốc
Hàng ngàn hécta đất của các dự án (DA) sân golf sẽ được chuyển thành đất làm nhà ở cho công nhân, nhà tái định cư cho người dân bị thu hồi đất hoặc chuyển thành các DA thương mại - dịch vụ.

Tin nóng

Tin mới