Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lấy ngày 23 tháng 11 là Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam

Ngày 15/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 840/QĐ-TTg, về việc lấy ngày 23 tháng 11 hằng năm là 'Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam'.

Theo Quyết định, việc tổ chức “Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam” phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức.

Cùng với đó, giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ luật pháp, khơi dậy và phát huy niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra.

 Quang cảnh một hội nghị trực tuyến toàn ngành Thanh tra do Thanh tra Chính phủ tổ chức. (Ảnh minh họa)

Quang cảnh một hội nghị trực tuyến toàn ngành Thanh tra do Thanh tra Chính phủ tổ chức. (Ảnh minh họa)

Đồng thời, biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra Đặc biệt, là tổ chức tiền thân của ngành Thanh tra. Và từ đó, ngày 23 tháng 11 đã trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam.

P.V

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/chinh-sach-moi/lay-ngay-23-thang-11-la-ngay-truyen-thong-thanh-tra-viet-nam-125529.html