Hanoinet - Lấy một người đẹp đã rất cần bản lĩnh thì lấy một cô vợ xấu người đàn ông cần phải có bản lĩnh gấp đôi. Với tình yêu chân thành họ sẽ có được hạnh phúc của mình bên những vợ “kém xinh”.