Ngày 29/02/2016 tại trụ sở cơ quan, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2016-2021.

Dưới sự chủ trì hội nghị của đồng chí Vũ Thị Xuân Mai - quận ủy viên, Chủ tịch, Thủ trưởng cơ quan LĐLĐ quận, các bước lấy ý kiến tại hội nghị đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng quy trình.

Lay y kien cu tri doi voi nguoi ung cu dai bieu HDND quan - Anh 1

Cán bộ, nhân viên cơ quan LĐLĐ quận nhất trí tín nhiệm đ/c Nguyễn Hồng Thanh, Phó chủ tịch LĐLĐ quận

Kết quả 100% cử tri là cán bộ, nhân viên cơ quan LĐLĐ quận nhất trí tín nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Thanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau hội nghị này, LĐLĐ quận sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị mở rộng đến lãnh đạo công đoàn cơ sở để lấy ý kiến nhận xét của các cử tri, đồng thời chỉ đạo các công đoàn cơ sở tăng cường các hoạt động tuyên truyền cho cuộc bầu cử theo kế hoạch.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng của các cấp Công đoàn quận trong việc thực hiện các bước của quy trình hiệp thương, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân quận, góp phần tăng cường hiệu quả giám sát của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, nâng cao chất lượng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó ngày 05/02/2016, LĐLĐ quận đã triển khai kế hoạch tuyên truyền đế 100% công đoàn cơ sở trực thuộc để tổ chức thực hiện sâu rộng trong CNVCLĐ quận làm cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hiểu rõ vai trò, vị trí, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, trên cơ sở đó tích cực tham gia các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; Các hội nghị lấy ý kiến cử tri; kịp thời phản ánh những ý kiến, nguyện vọng của CNVCLĐ về LĐLĐ quận hoặc Ủy ban bầu cử quận.

Sơn- Vũ