Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lấy ý kiến đối với cá nhân đề nghị tặng danh hiệu 'Thầy thuốc Ưu tú'

Ngày 28/7, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố nhận được Công văn số 3337/SYT-TCCB ngày 28/7/2022 của Sở Y tế Hà Nội (đơn vị thường trực của Hội đồng xét tặng cấp Thành phố) về việc đề nghị triển khai quy trình xét tặng danh hiệu vinh dự nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Căn cứ Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”; trong đó quy định thông báo công khai kết quả xét chọn các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” trên các phương tiện thông tin của TP Hà Nội.

Trước khi báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội xét duyệt, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố trân trọng đề nghị quý cơ quan đăng tải thông tin để lấy ý kiến Nhân dân đối với các cá nhân đề nghị tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”.

Các ý kiến phản hồi đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội (Số 37, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi đăng tải thông tin.

Danh sách gồm:

PV/HanoiTV

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/lay-y-kien-ve-viec-xet-tang-danh-hieu-vinh-du-nha-nuoc-thuoc-thanh-pho-ha-noi-d205194.html