Lấy ý kiến đóng góp rộng rãi cho đồ án quy hoạch chung Thủ đô

Gốc
KTĐT - Bộ Xây dựng đã công bố các nét chính của Đồ án quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (http://www.moc.gov.vn) để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia và đông đảo người dân trong và ngoài nước.

Theo Bộ Xây dựng, việc tổ chức lấy ý kiến các Hội nghề nghiệp đã, đang và sẽ được thực hiện nhiều lần để tư vấn tiếp thu, bổ sung vào đồ án trước khi trình Quốc Hội. Đồ án cũng sẽ được triển lãm lấy ý kiến góp ý của đông đảo nhân dân. Đầu tháng 3/2010 Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Chính phủ về các nội dung: quá trình nghiên cứu lập đồ án quy hoạch, nội dung tóm tắt của đồ án, các nội dung góp ý được tiếp thu, chỉnh sửa, phản ánh ý kiến phản biện và ý kiến của các thành viên Hội đồng, tiến trình các công việc tiếp theo. Minh Thu

Tin nóng

Tin mới