Lấy ý kiến đóng góp vào hai dự thảo luật

Gốc
Sáng 6-9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi), dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV.

Dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) gồm 12 chương, 111 điều quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, kinh doanh, chế biến và thương mại lâm sản. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, cần có quy định cụ thể về quyền tiếp cận rừng đối với cộng đồng dân cư không phải là chủ sở hữu. Đặc biệt, cần thiết phải đưa tinh thần Nghị quyết 30-NQ/TƯ ngày 12-3-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp vào dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Một số ý kiến cũng đề nghị bố cục luật cần bảo đảm cân đối hơn giữa các quy định về bảo vệ với phát triển rừng; sắp xếp các chương, mục, điều, khoản bảo đảm tính logic và khoa học hơn...

Dự án Luật Thủy sản (sửa đổi) gồm 9 chương, 110 điều, quy định về hoạt động thủy sản; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thủy sản; trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy sản. Các đại biểu tham gia góp ý vào một số vấn đề như: Chính sách của Nhà nước trong hoạt động thủy sản; thực hiện đồng quản lý trong hoạt động thủy sản; khu bảo tồn biển, khu bảo tồn thủy sản nội địa; quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; quy định đối với lực lượng kiểm ngư…

Các ý kiến đóng góp đã được Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp thu, tổng hợp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hiền Thu

Tin nóng

Tin mới