Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lấy ý kiến hệ số bồi thường xây lại chung cư cũ

Theo dự thảo, UBND thành phố Hà Nội đưa ra hệ số bồi thường đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Nhà nước trực tiếp thực hiện bằng một lần.